ติดต่อนัดตรว สุขภาพ

คลินิกหมอหยาง (คณาเวชคลินิกฯ)
71 อาคารจี.พี.เฮ้าส์ ชั้น6 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ติดต่อสอบถาม 02 637 0177 , 086 378 5332 , Line ID: kanavej
ในเวลาทำการ อังคาร-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.
 
Facebook Fanpage: คลินิกหมอหยาง
 
บริการด้วยหลักธรรมชาติ : กัวซา ครอบแก้ว ตรวจจับชีพจร (แมะ) ฝังเข็ม กดจุดสะท้อนเท้า
 
*** กรุณาติดต่อนัดวันและเวลา ก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง  ***

康泰中医诊所

服务范围:中医诊脉、开方、针灸、刮痧、拔火罐
诊所地址:四丕耶洗塞马陈孝大厦3楼
联系电话:02-637-0288

刮痧适合治疗的疾病:感冒、肩背酸痛、手脚麻木、青春痘、肩周炎、面斑。